NamnSelma Kjellberg
  • Yrke/Titelfröken
Relaterade föremål
Flintlåsmuskedunder, Balkan
  • Datering1900-talets början (?)
  • Övriga NyckelordFlintlåsbössa
  • Inventarienummer15173 (26:153)
Bett