NamnWilhelm Klein
 • Yrke/Titelklingsmed
Relaterade föremål
Bödelssvärd med balja
 • Datering1575-1600
 • Inventarienummer11998
Svärd
 • Nyckelord/TitelSvärd
 • KortbeskrivningSvärd med ej ursprungligen samhörande klinga. Fäste England ca 1600-1610, klinga Weilm Klein, Solingen ca 1600.
 • Tillverkat iTyskland, Solingen, England
 • Datering1600-tal, årtionde
 • Övriga NyckelordSvärd
 • Inventarienummer10061 (5667:a)
Bödelssvärd
 • Tillverkat iSolingen, Tyskland
 • Datering1610-1630 cirka
 • Övriga Nyckelordsvärd
 • Inventarienummer3617 (1949)
Officersvärja
 • Tillverkat iSolingen
 • Datering1620-1640 cirka
 • Övriga NyckelordOfficersvärja
  värja
 • Inventarienummer5020 (5665)
Värja
 • Datering1630 cirka
 • Inventarienummer12374