NamnErik af Klint
  • Familjaf Klint, adliga ätten nr 2185
  • Yrke/TitelLandshövding
  • DateringLevnadstid: 1732-1812
Biografi
Relaterade föremål

son t häradshövding Esaias Klint o Brita Maria Bubb; kaptenlöjtnant 1767; RSO 1772; major vid örlogsflottan 1776; överstelöjtnant 1788; RmstkSO 1788-07-27 (Hogland); hedersvärja slaget vid Svensksund 1790; överste vid amiralitetet 1793; adlad 1805; g. 1768 m Catharina Charlotta Gyllenstam