NamnFredrik Viktor af Klint
  • Yrke/Titelkommendörkapten
  • DateringLevnadstid: 1822-1898
Relaterade föremål
Svärdsorden stora riddarkors
  • Datering1788 cirka
  • Övriga NyckelordOrdenstecken
  • Inventarienummer478
Svärdsorden halsband
  • Övriga NyckelordOrdensband
  • Inventarienummer479