NamnHenrik Christoffer Klint
  • Yrke/Titelguldsmed
Relaterade föremål
Serafimerorden kraschan
  • Datering1818; 1819
  • Övriga NyckelordOrdensetui
  • Inventarienummer3367
Serafimerorden kraschan H Klint
  • Tillverkat iStockholm, Sverige
  • Datering1820
  • Övriga Nyckelordordenstecken kraschan
  • Inventarienummer1844 (3540)