NamnE Knecht
 • Yrke/Titelsvärdfejare
Relaterade föremål
Sjöofficerssabel
 • Datering1872-1905
 • Övriga Nyckelordsabel
 • Inventarienummer5519 (60:91)
Balja
 • Datering1872-1905
 • Övriga Nyckelordbalja
 • Inventarienummer5520 (60:91:b)
Stickert
 • Tillverkat iTyskland
 • Datering1901
 • Övriga Nyckelordstickert
 • Inventarienummer5430 (51:247:a)
Balja