NameBarbro Kurck
  • FamilyKurck, friherrliga ätten nr 16
  • Function/Titlefriherrinna
  • DatingLevnadstid: 1644-1658
Related objects
Porträtt, kvinna
  • Dating1650-tal
  • Other keywordsOljemålning
    Kvinna
  • Inventory number936