NameGustaf Kurck
  • FamilyKurck, friherrliga ätten nr 16
  • Function/Titlefriherre
  • DatingLevnadstid: 1624-1689
Related objects
Porträtt
  • Dating1650 cirka
  • Other keywordsOljemålning
    Man
  • Inventory number3078