NamnLemaitre
 • Yrke/Titelguldsmed
Relaterade föremål
Solorden kraschan kmstk.
 • Datering1926
 • Övriga Nyckelordordenstecken kraschan kmstk
 • Inventarienummer15767 (76:21:a)
Solorden storkors
 • Tillverkat iFrankrike, Paris
 • Datering1926
 • Övriga Nyckelordordenstecken storkors
 • Inventarienummer15768 (76:21:b)
Solorden tecken
 • Datering1937-05-24
 • Övriga Nyckelordordenstecken
 • Inventarienummer1500 (51:458:a)
Solorden kraschan Kmstk
 • Tillverkat iFrankrike, Paris
 • Datering1937-05-24
 • Övriga Nyckelordordenstecken kraschan kmstk
 • Inventarienummer1502 (51:458:b)
Frälsarorden kraschan kmstk
 • Tillverkat iFrankrike, Paris
 • Datering1950
 • Övriga Nyckelordordenstecken kraschan kmstk
 • Inventarienummer15828 (76:7:a)