NamnLemercier
 • Yrke/Titeltryckare
Relaterade föremål
Historiebild
 • Datering1820-1848
 • Övriga NyckelordMan
 • Inventarienummer3484
Historiebild
 • Datering1820-1848
 • Övriga NyckelordMan
 • Inventarienummer3485
Omslag
 • Datering1861-1864
 • Övriga NyckelordLitografi
 • Inventarienummer2976
Genrebild
 • Datering1861-1864
 • Övriga NyckelordLitografi
 • Inventarienummer2979
Genrebild
 • Datering1861-1864
 • Övriga NyckelordLitografi
 • Inventarienummer2980
Genrebild
 • Datering1861-1864
 • Övriga NyckelordLitografi
 • Inventarienummer2981
Genrebild
 • Datering1861-1864
 • Övriga NyckelordLitografi
 • Inventarienummer2982
Genrebild
 • Datering1861-1864
 • Övriga NyckelordLitografi
 • Inventarienummer2983
Genrebild
 • Datering1861-1864
 • Övriga NyckelordLitografi
 • Inventarienummer2984
Genrebild
 • Datering1861-1864
 • Övriga NyckelordLitografi
 • Inventarienummer2985
Genrebild
 • Datering1861-1864
 • Övriga NyckelordLitografi
 • Inventarienummer2986
Genrebild, hamn
 • Datering1861-1864
 • Övriga NyckelordLitografi
 • Inventarienummer2987
Genrebild, rodd
 • Datering1861-1864
 • Övriga NyckelordLitografi
 • Inventarienummer2988
Genrebild, park
 • Datering1861-1864
 • Övriga NyckelordLitografi
 • Inventarienummer2989
Genrebild
 • Datering1861-1864
 • Övriga NyckelordLitografi
 • Inventarienummer10945