NameJohan Carl Kuylenstierna
  • Function/Titlefriherre
Related objects
infanteriofficersvärja Sverige
  • Made inSverige
  • Dating1800 cirka
  • Other keywordsvärja
  • Inventory number11556 (29:12)