NamnHans Christoffer von Königsmarck
  • FamiljKönigsmarck, grevliga ätten nr 14
  • Yrke/Titelgreve, riksråd
  • DateringLevnadstid: 1600-1663
Biografi
Relaterade föremål

Greve till Västervik o Stegeholm, herre till Rotenburg och Neuhaus; son Conrad tab. 1 o Beatrix Elisabet von Blumenthal; överste i svensk tjänst 1636, generalmajor av kavalleriet 1640, generallöjtnant 1644, generalguvernör i Bremen och Verden 1645; fältmarskalklöjtnant 1646, greve 1651; riksråd 1651, fältmarskalk 1655; g. 1633 m Barbara Maria Agata von Leesten