NameGustav Olof Lagerbring
 • FamilyLagerbring, friherrliga ätten nr 358
 • Function/TitleGenerallöjtnant
 • DatingLevnadstid: 1769-1847, Sverige
Related objects
infanteriofficersvärja Sverige
 • Dating1762-1796; 1810
 • Other keywordsvärja
 • Inventory number9105 (1990:a)
Svärdsorden svärd
 • Dating1800-tal
 • Other keywordsOrdenstecken
 • Inventory number2323
balja t värja 9105
 • Dating1810 cirka
 • Other keywordsvärjbalja
 • Inventory number9106 (1990:b)
Svärdsorden svärd 1kl
 • Dating1847 cirka
 • Other keywordsordenstecken svärd
 • Inventory number418 (24:94)
Svärdsorden svärd 1kl
 • Dating1847 cirka
 • Other keywordsordenstecken svärd
 • Inventory number423 (26:201)
Svärdsmans tecken?
Portepé till värja nr 9105