NamnWilhelmina Baeckborg
  • Yrke/Titelänkefru
Relaterade föremål
Sjöofficersabel
  • Tillverkat iSverige
  • Datering1814-1815
  • Övriga Nyckelordsabel
  • Inventarienummer975 (4279:a)
Balja till sjöofficerssabel 975
  • Tillverkat iSverige
  • Datering1814-1815
  • Övriga Nyckelordsabelbalja
  • Inventarienummer976 (4279:c)