NamnA U Littorin
  • Yrke/TitelHandlare
Relaterade föremål
kniv jordfynd
klumppil jordf.
Krihake till armborstspännare
  • Övriga NyckelordArmborstspännare
  • Inventarienummer24422 (25:71)
pareranordning
bygel
  • Nyckelord/Titelbygel
  • KortbeskrivningFotbygel, till armborst.