NamnGustaf Maclean
  • Yrke/Titelfriherre, överste
  • DateringLevnadstid: 1744-1804
Relaterade föremål
Visirhjälm
pistolhölster m kappa gul-svart
pistolhölster m kappa gul-svart