NamnJulien Leroi
  • Yrke/Titelurmakare
  • DateringLevnadstid: 1686-1759
Biografi
Relaterade föremål

Titel: mästare