NameCarl Leonard Lode
  • Function/Titleöverste
Related objects
rysk minnesmedalj freden 1774 m Osmanska riket
  • Dating1774
  • Other keywordsförtjänstmedalj
  • Inventory number733 (3271)
jägarofficerssabel
  • Dating1776 cirka
  • Other keywordssabel
  • Inventory number6255 (1988:a)
balja t jägarofficerssabel nr 6255
  • Dating1776 cirka
  • Other keywordssabelbalja
  • Inventory number6256 (1988:b)