NamnR Londius
  • Yrke/Titelkonstnär
Relaterade föremål
Genrebild
  • Datering1565 cirka
  • Övriga NyckelordGenremotiv
  • Inventarienummer3635