NameGöran Napoleon Bahrman
  • Function/Titleherr
Related objects
slagexflintlåsbössa - S Riddersporre
  • Keyword/Titleslagexflintlåsbössa - S R...
  • DescriptionFlintlåsbössa med lås ändrat till slaglås. Pipa av Samuel Riddersporre, Norrköping (Samuel II c1750?). Lås och stock 1700-talets mitt.
  • Dating1700-talets mitt
  • Other keywordsslagexflintlåsbössa
  • Inventory number12707 (32:19)
rem till bössa nr 12707