NamnGöran Napoleon Bahrman
  • Yrke/Titelherr
Relaterade föremål
slagexflintlåsbössa - S Riddersporre
  • Nyckelord/Titelslagexflintlåsbössa - S R...
  • KortbeskrivningFlintlåsbössa med lås ändrat till slaglås. Pipa av Samuel Riddersporre, Norrköping (Samuel II c1750?). Lås och stock 1700-talets mitt.
  • Datering1700-talets mitt
  • Övriga Nyckelordslagexflintlåsbössa
  • Inventarienummer12707 (32:19)
rem till bössa nr 12707