NamnGustav Fredrik Lewenhaupt
  • Yrke/Titelgreve
Biografi
Relaterade föremål

1753-08-19-1820-01-14 (Gustaf Julius ?)son t. Mauritz Casimir tab. 29 o. Ulrika Charlotta Lewenhaupt; överste o chef för Västgötadals reg. 1793; g. 1 1784 m Anna Helena Alströmer; g. 2 1794 m Gustava Fredrika von Essen