NamnCarl Gustaf von Liewen
  • Yrke/Titelfriherre, general
Relaterade föremål
 Tornerskört
Tornersköld SI QUA FORS ADIUVET
Tornerhjälm
Bröstharnesk
Ryggharnesk
Axelstycke med armskena höger
Axelstycke med armskena, vänster
Quintanlans