NamnGustaf Rutger von Liewen
  • Yrke/Titelfriherre
Relaterade föremål
livfana Konungens eget värvade regemente
  • Datering1800 cirka
  • Övriga Nyckelordfana
  • Inventarienummer17484 (21:23)