NamnCarl Ulrik Liljehorn
  • Yrke/Titelfriherre, major
Relaterade föremål
kyller gustavianska riddarspelen
  • Datering1799-1800
  • Övriga Nyckelordkyller
  • Inventarienummer15268 (45:181)