NameIngemund Lilliestråle
  • FamilyLilliestråle, adliga ätten nr 1987
  • Function/Titlekanslist
  • DatingLevnadstid: 1764-1828
Related objects
Jacka kanslihäroldsdräkt