NamnErnst Linder
  • Yrke/Titelgeneral
  • DateringLevnadstid: 1868-1943, Sverige
Biografi
Relaterade föremål

officersexamen 1887, Karlberg 1892-1894, tjänstgjorde i svenska armén 1887-1918, i finska armén 1918-1919, överste 1918, generalmajor 1918, generallöjtnant 1938, general 1940;
kårchef för svenska frivilligkåren 1940