NameA Looz
Related objects
Bataljplan
  • Keyword/TitleBataljplan
  • DescriptionBataljplan mellan svenska och danska trupper vid Markstedt 1712.
  • Dating1712
  • Inventory number10928