NamnLasse Lucidor
  • Yrke/TitelSkald
  • DateringLevnadstid: 1638-1674
Relaterade föremål
Porträtt
  • Datering1600-tal
  • Övriga NyckelordOljemålning
  • Inventarienummer11248
Then wissa ö-wiszheet widh fordom kongl. book-tryckiarens ähreborn, wälacktad, och konst-kloke, nu hoos Gudh salige Hr. Ignatius Meurers, krist-waanlige jorde färd enfaldligen framstält af Lucidor then olyklige. Stockholm den 3 maij, anno 1672.
  • Datering1672
...Helicons blomster, plåckade ok wid åtskillige tillfällen utdelte af Lucidor den olyklige, det är alle de poëtiske skrifter, som författade blefue af Lasse Johanson... Tryckt i Stockholma af Niclas Wankijf, Kongl. boktr: Åhr 1688.
  • Datering1688