NamnMikael (Michael)
  • Yrke/Titeljägmästare
Relaterade föremål
Stridsyxa, skäggyxa