NamnStina Löf
  • Yrke/Titelmodist
Biografi
Relaterade föremål

Modist verksam i Stockholm runt 1900.