NamnGilles Mariette
  • Yrke/Titelrevolverkonstruktör
Relaterade föremål
Slaglåspepperbox, Mariette
  • Datering1840 cirka
  • Övriga NyckelordSlaglåsrevolver
  • Inventarienummer9843 (72:21)
peppardosa 4 sk Mariette Liege
  • Tillverkat iBelgien, Liège
  • Datering1850 cirka
  • Övriga Nyckelordslaglåsrevolver
  • Inventarienummer4698 (38:16)