NamnJohan Franz Meidinger
  • Yrke/Titelhovbössmed
  • DateringLevnadstid: 1720-1769
Biografi
Relaterade föremål

1744 t Stockholm, gesäll hos MF Nussbaum, 1750 mästare, 1759 hovbössmed; g. 1750 m Magdalena Bars; g. 1751 m Ulrika Exner
Lenks kort:
Hofbüchsenmacher, Pistolsmed. f. 1720, d.24 jan. 1769 av lungsot, 49 år och 16 dagar gammal. Begravd på Klara kyrkogård. (Mbg-Weiss sid. 155)

LRK arkiv F5AE:6: Rättelse för Pistol-Smeden Meiding gifwen wid mousquett modellernes besicktigande d. 7 dec. 1763
Bukowski 1930 277:258 bössa Meidinger, bajonett, ägare B C D o friherrlig krona., Titel: mästare