NamnFelix Meier
 • Yrke/Titelbössmed
Relaterade föremål
Slagexflintlåsbössa, F. Meier
 • Tillverkat iWien, Österrike
 • Datering1700-1715
 • Övriga NyckelordSlagexflintlåsbössa
 • Inventarienummer3671 (19:9)
slagexflintlåspistol - F Meier
 • Tillverkat iWien, Österrike
 • Datering1719-1721 (?)
 • Övriga Nyckelordslagexflintlåspistol
 • Inventarienummer5201 (28:8:a)
flintlåsbössa ändrad till slaglås, F Meier
 • Tillverkat iWien, Österrike
 • Datering1719-1721
 • Övriga Nyckelordslagexflintlåsbössa
 • Inventarienummer3665 (15:50)
Flintlåspistol, F. Meier, Wien
 • Datering1720-1730 cirka
 • Övriga NyckelordFlintlåspistol
 • Inventarienummer9480 (5738:1)
Flintlåspistol
 • Datering1720-1730 cirka
 • Övriga NyckelordFlintlåspistol
 • Inventarienummer9481 (5738:2)