Namnde Neslier
  • Yrke/Titelhovstallmästare
Relaterade föremål
Porträtt, ryttar
  • Datering1753
  • Övriga NyckelordKopparstick
    Man
  • Inventarienummer10145