NamnClaude Etienne Minié
  • Yrke/Titelkapten, ammunitionuppf.
  • DateringLevnadstid: 1804-1879
Biografi
Relaterade föremål

Titel: mästare