NamnChristoffer Henric Molien
  • Yrke/Titelsjökapten
Relaterade föremål
Unionsgös, Sverige-Norge
  • Datering1844 före
  • Övriga NyckelordFlagga
  • Inventarienummer17233 (24:266)