NamnPierre Monlong
 • Yrke/Titelbössmed
Relaterade föremål
Flintlåspistol, Frappier & Monlong
 • Datering1675 cirka
 • Övriga NyckelordFlintlåspistol
 • Inventarienummer4652 (5662)
flintlåspistol - Frappier & Monlong
 • Datering1675-1680 cirka
 • Övriga Nyckelordflintlåspistol
 • Inventarienummer9940 (1653)
flintlåspistol - Frappier & Monlong
 • Datering1675-1680 cirka
 • Övriga Nyckelordflintlåspistol
 • Inventarienummer9941 (1654)
flintlåspistol - Frappier & Monlong
 • Datering1680-1684 cirka
 • Övriga Nyckelordflintlåspistol
 • Inventarienummer4694 (12:24:a)
flintlåspistol Monlong & Frappier
 • Datering1680-1684 cirka
 • Övriga Nyckelordflintlåspistol
 • Inventarienummer4695 (12:24:b)