NamnK Morell
 • Yrke/TitelSkräddare, svärdfejare
Relaterade föremål
Officerssabel
 • Nyckelord/TitelOfficerssabel
 • KortbeskrivningSabel, m: 1852, för officer vid Livgardesregementena till fot, med samhörande balja inv.nr. 12290, Stockholm 1800-talets mitt.
 • Datering1800-talets mitt
 • Inventarienummer12289
Officerssabelbalja
 • Nyckelord/TitelOfficerssabelbalja
 • KortbeskrivningBalja, m: 1852, för officer vid Livgardesregementetna till fot, med samhörande sabel inv.nr. 12289. Stockholm 1800-talets mitt.
 • Datering1800-talets mitt
 • Inventarienummer12290
sabel m:1852 Sverige
 • Datering1852 cirka
 • Övriga Nyckelordsabel
 • Inventarienummer5413 (5716:5)
Sabel m:1852, Sverige
 • Datering1852 cirka
 • Övriga NyckelordSabel
 • Inventarienummer5415 (06:3771)
Koppel m:1859, Sverige
 • Datering1859 cirka
 • Övriga NyckelordSabelkoppel
 • Inventarienummer10355
Sabelkoppel
Infanteriofficerssabel Sverige m:1859
 • Nyckelord/TitelInfanteriofficerssabel Sv...
 • KortbeskrivningInfanteriofficerssabel, Sverige, fäste 1860-tal, variant till 1859 års fäste för infanteriofficer. Klinga Morell & Co, 1800-talets senare hälft.
 • Datering1860-1890
 • Övriga NyckelordSabel
 • Inventarienummer9850 (72:27)
sabel Sverige
 • Datering1872-1905
 • Övriga Nyckelordsabel
 • Inventarienummer5722 (50:12:a)
balja t sabel nr 5722
 • Datering1872-1905
 • Övriga Nyckelordsabelbalja
 • Inventarienummer5723 (50:12:b)
balja t sabel nr 5415
 • Övriga Nyckelordbalja
 • Inventarienummer5432