NamnAdolf Murray
  • Yrke/Titelprofessor
Relaterade föremål
Medalj
  • Datering1838
  • Övriga NyckelordJeton
  • Inventarienummer14430