NamnBengt Mård
  • Yrke/Titelbössmed
  • DateringLevnadstid: 1685-1743
Biografi
Relaterade föremål

Titel: mästare