NamnMårten
 • Yrke/Titelbödel
Relaterade föremål
Svärd
 • Nyckelord/TitelSvärd
 • KortbeskrivningBödelssvärd med balja inventarienummer 7260.
 • Datering1600 cirka
 • Övriga NyckelordBödelsvärd
 • Inventarienummer7259
Balja
 • Nyckelord/TitelBalja
 • KortbeskrivningBalja tillhörande bödelsvärd inventarienummer 7259.
 • Datering1600 cirka
 • Övriga NyckelordSvärdsbalja
 • Inventarienummer7260