NameCarl Göran Detlof Mörner af Morlanda
  • FamilyMörner af Morlanda, grevliga ätten nr 60
  • Function/Titlegreve
Related objects
Flintlåsbössa P Froomen J C Wolff
  • Dating1670-1680 cirka
  • Other keywordsflintlåsbössa
  • Inventory number6386 (5616)
Svärdsorden kedja
  • Dating1810 cirka
  • Other keywordsordenskedja
  • Inventory number5386 (24:98)