NameCarl Petter Norlin (Norling)
  • Function/Titleguldsmed
  • DatingVerksamhetstid: 1766-1811, Malmö
Related objects
Knappar
  • Made inSverige
  • Dating1700-talets andra hälft-1800-talets första hälft
  • Inventory numberXXXVII:II:C.a.04.
Fingerring