NameC F Björklund (Björcklund)
 • Function/Titleherr
Related objects
pipstock t bössa nr 16333
 • Keyword/Titlepipstock t bössa nr 16333
 • DescriptionPipstock. Till slaglåsbössa nnr 16333, som enligt inskription på stocken tillhört C.F Björklund, 1854.
axelrem t bössa nr 16333
 • Keyword/Titleaxelrem t bössa nr 16333
 • DescriptionAxelrem. Till slaglåsbössa nnr 16333, som enligt inskription på stocken tillhört C.F Björcklund, 1854.
tändhattsnippel t nr 16333
 • Keyword/Titletändhattsnippel t nr 1633...
 • DescriptionTändhattsnippel. Till slaglåsbössa nnr 16333, som enligt inskription på stocken tillhört C.F Björklund, 1854.
nippelnyckel t nr 16333
 • Keyword/Titlenippelnyckel t nr 16333
 • DescriptionNippelnyckel med skruvmejsel. Till slaglåsbössa nnr 16333, som enligt inskription på stocken tillhört C.F Björklund, 1854.
krats t bössa nr 16333
 • Keyword/Titlekrats t bössa nr 16333
 • DescriptionKrats. Till slaglåsbössa nnr 16333, som enligt inskription på stocken tillhört C.F Björklund, 1854.
krutmått t bössa nr 16333
 • Keyword/Titlekrutmått t bössa nr 16333
 • DescriptionKrutmått. Till slaglåsbössa nnr 16333, som enligt inskription på stocken tillhört C.F Björklund, 1854.
förladdningsstans t nr 16333
 • Keyword/Titleförladdningsstans t nr 16...
 • DescriptionStans till förladdnigar. Till slaglåsbössa nnr 16333, som enligt inskription på stocken tillhört C.F Björklund, 1854.
slaglåsdubbelbössa
 • Keyword/Titleslaglåsdubbelbössa
 • DescriptionSlaglåsdubbelbössa, piporna med Liegestämplar ca 1820-1850.
 • Made inBelgien, Liège
 • Dating1820-1850 cirka
 • Other keywordsslaglåsdubbelbössa
 • Inventory number11400 (26:90:a)
pipstockar till dubbelbössa nr 11400
 • Dating1830-1850 cirka
 • Other keywordspipstock
 • Inventory number11401 (26:90:b)
axelrem t dubbelbössa nr 11400
 • Dating1830-1850 cirka
 • Other keywordsbärrem
 • Inventory number11402 (26:90:c)
tändhattsnipplar till dubbelbössa nr 11400
 • Dating1830-1850 cirka
 • Other keywordsnippel
 • Inventory number11403 (26:90:d)
huggpipa till dubbelbössa nr 11400
 • Dating1830-1850 cirka
 • Other keywordshuggpipa
 • Inventory number11404 (26:90:e)
mått till dubbelbössa no 11400
 • Dating1830-1850 cirka
 • Other keywordsmått
 • Inventory number11405 (26:90:f)
nippelnyckel till dubbelbössa nr 11400
 • Dating1830-1850 cirka
 • Other keywordsnyckel
 • Inventory number11406 (26:90:g)
flintlåsbössa ändrad till slaglås, Liège