NamnClaude I Niquet
  • Yrke/Titelbössmed, gravör
Biografi
Relaterade föremål

Titel: mästare