NamePer Gustaf Nisbeth
  • Function/Titleöverjägmästare
Related objects
Hertig Karls livbanér
kyller gustavianska riddarspelen
  • Dating1800 cirka
  • Other keywordskyller
  • Inventory number15270 (45:183)