NamnNordeman
  • Yrke/Titeljägmästare
Relaterade föremål
slagexflintlåspistol - D Bars
  • Datering1720-1750 cirka
  • Övriga Nyckelordslagexflintlåspistol
  • Inventarienummer4623 (5786:3)
slagexflintlåspistol - D Bars
  • Datering1720-1750 cirka
  • Övriga Nyckelordslagexflintlåspistol
  • Inventarienummer4624 (5786:3)