NamnPhilippe Perrin
  • Yrke/Titelbössmed, låssmed
Relaterade föremål
Flintlåskarbin, Magazin Royal
  • Tillverkat iFrankrike, Paris
  • Datering1690 cirka
  • Övriga NyckelordFlintlåskarbin
  • Inventarienummer10035 (1332)