NamnSalomon Persson
  • Yrke/Titelbössmed
  • DateringLevnadstid: 1817-1888
Biografi
Relaterade föremål

Titel: mästare